องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-02 สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 12 มี.ค. 2562 ]155
122 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2562 ]152
123 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สนง [ 27 ก.พ. 2562 ]154
124 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคง สุ่มมาตร ณ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]152
125 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติพงษ์ จงรวมกลาง ณ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]150
126 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านนายเด็จ มุ่งเครือกลาง ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราช [ 30 ม.ค. 2562 ]159
127 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ระบบกระจายน้ำบ้านสะพาน ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]166
128 ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 17 ม.ค. 2562 ]160
129 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-02 สายบ้านดอนผวา – บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2562 ]148
130 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมัน กระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชส [ 3 ม.ค. 2562 ]148
131 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๒ สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 3 ม.ค. 2562 ]152
132 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 สายลำห้วยตลาดใหญ่-เหมืองส่งน้ำ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2561 ]153
133 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าว/เสียง อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2561 ]146
134 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 12 ต.ค. 2561 ]147
135 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกพืชผักสมุนไพร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]142
136 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำทางข้ามคลองลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ย. 2561 ]154
137 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้ง ระบบประปาหมู่บ้านสะพาน หมูที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ย. 2561 ]149
138 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ [ 7 ส.ค. 2561 ]147
139 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]143
140 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายบ้านนายอำนวย หิงพุทรา – บ้านนายสาย บัวกลาง หมูที่ 3 บ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]143
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16