องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองไทร บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]154
142 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าข้าม – หนองสะแก หมู่ที่5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]149
143 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงเกษตร – นานางไพรี หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]156
144 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนน คสล.เดิม-บ้านนายประกอบ เคยพุทรา หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]155
145 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสําเนา มุ่งจีมกลาง - สามแยกถนนสายหลักไปถนนโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]145
146 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน่วม มุ่งอิงกลาง - ระบบประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]146
147 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายเหมืองส่งน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]144
148 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายสามแยกบ้านนายเนียม มุ่งภู่กลาง – ทางแยกมะรุม หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]147
149 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายปากทางหลวง – บ้านโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]172
150 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายสี่แยกกลางบ้าน –ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]163
151 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้านโนนสะพาน – บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]165
152 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้าน-นานางอนงค์ นาคา บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]156
153 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายทวี – บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]161
154 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายตุ๊-บ้านนางสำเรียง ลายพลาง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]155
155 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางพิสมัย เสริมใหม่-บ้านนางพวง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]156
156 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางปรียา – นาย ธวัชชัย หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]145
157 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางสมจิตร – นางละมุด หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]157
158 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางจวง – บ้านนางทองด้วง หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]149
159 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายคลองตากลึงหมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]148
160 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 8 มี.ค. 2561 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16