องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สนง [ 27 ก.พ. 2562 ]178
162 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคง สุ่มมาตร ณ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]179
163 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติพงษ์ จงรวมกลาง ณ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]175
164 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านนายเด็จ มุ่งเครือกลาง ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราช [ 30 ม.ค. 2562 ]191
165 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ระบบกระจายน้ำบ้านสะพาน ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]205
166 ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 17 ม.ค. 2562 ]194
167 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-02 สายบ้านดอนผวา – บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2562 ]175
168 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมัน กระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชส [ 3 ม.ค. 2562 ]175
169 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๒ สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 3 ม.ค. 2562 ]187
170 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 สายลำห้วยตลาดใหญ่-เหมืองส่งน้ำ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2561 ]188
171 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าว/เสียง อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2561 ]176
172 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 12 ต.ค. 2561 ]177
173 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกพืชผักสมุนไพร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]171
174 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำทางข้ามคลองลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ย. 2561 ]185
175 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้ง ระบบประปาหมู่บ้านสะพาน หมูที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ย. 2561 ]180
176 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ [ 7 ส.ค. 2561 ]172
177 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]174
178 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายบ้านนายอำนวย หิงพุทรา – บ้านนายสาย บัวกลาง หมูที่ 3 บ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]170
179 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองไทร บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]198
180 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าข้าม – หนองสะแก หมู่ที่5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]176
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18