องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 มี.ค. 2562 ]170
22 พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]130
23 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]131
24 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]138
25 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]134
26 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]139
27 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]129
28 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]138
29 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]132
30 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ 1 ม.ค. 2560 ]132
31 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2560 ]134
 
|1หน้า 2