องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวสำนักงานปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของข้าราชการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 10 พ.ค. 2562 ]32
2 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]31
3 คู่มือการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 2 ต.ค. 2561 ]25
4 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]31
5 เจตต์จำนงค์ผู้บริหาร [ 10 ม.ค. 2561 ]34
6 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]30
7 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า(โรคไข้ออกผื่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]153
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 10 พ.ย. 2560 ]33
9 ประกาศ 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 10 พ.ย. 2560 ]34
10 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ก.ย. 2560 ]34
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]197
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 6 -9 ตุลาคม 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]191
13 ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2558 ]458
14 ประชาสัมพันธ์ " โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" [ 14 ก.ย. 2558 ]235
15 ประชาสัมพันธ์ "โครงการลำคอหงษ์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2558" [ 24 ก.ค. 2558 ]169
16 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูกาลระบาด ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]127
17 ประชาสัมพันธ์ "โครงการคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 26 มิถุนายน 2558 [ 25 มิ.ย. 2558 ]549
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 [ 13 พ.ค. 2558 ]131
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 [ 13 พ.ค. 2558 ]155
20 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายในหมู่บ้าน" [ 16 มี.ค. 2558 ]146
 
หน้า 1|2