องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวสำนักงานปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]81
2 รายงานการผฏิบัติราชการประจำปี 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]79
3 เจตต์จำนงค์ผู้บริหาร [ 10 ม.ค. 2561 ]72
4 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]70
5 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า(โรคไข้ออกผื่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]215
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 10 พ.ย. 2560 ]78
7 ประกาศ 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 10 พ.ย. 2560 ]91
8 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ก.ย. 2560 ]83
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 19 พ.ค. 2560 ]68
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]243
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 6 -9 ตุลาคม 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]239
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 2 -5 ตุลาคม 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]226
13 ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2558 ]544
14 ประชาสัมพันธ์ " โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" [ 14 ก.ย. 2558 ]308
15 ประชาสัมพันธ์ "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสูง (เบาหวาน - ความดัน)" [ 21 ส.ค. 2558 ]308
16 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558" [ 7 ส.ค. 2558 ]272
17 ประชาสัมพันธ์ "โครงการลำคอหงษ์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2558" [ 24 ก.ค. 2558 ]211
18 ประชาสัมพันธ์ "โครงการเพื่อนนวดเพื่อนคลายเส้นเน้นสุขภาพ" [ 24 ก.ค. 2558 ]201
19 ประชาสัมพันธ์ "โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" [ 20 ก.ค. 2558 ]246
20 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูกาลระบาด ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]174
 
หน้า 1|2