องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวสำนักงานปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของข้าราชการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 10 พ.ค. 2562 ]76
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]58
3 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]75
4 รายงานการผฏิบัติราชการประจำปี 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]73
5 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า(โรคไข้ออกผื่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]207
6 ประกาศ 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 10 พ.ย. 2560 ]86
7 ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2558 ]527
8 ประชาสัมพันธ์ " โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" [ 14 ก.ย. 2558 ]298
9 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558" [ 7 ส.ค. 2558 ]262
10 ประชาสัมพันธ์ "โครงการเพื่อนนวดเพื่อนคลายเส้นเน้นสุขภาพ" [ 24 ก.ค. 2558 ]191
11 ประชาสัมพันธ์ "โครงการคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 26 มิถุนายน 2558 [ 25 มิ.ย. 2558 ]643
12 ประชาสัมพันธ์ "โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ รพ.สต.สะพาน ประจำปี 2558" [ 4 มิ.ย. 2558 ]239
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 [ 13 พ.ค. 2558 ]205
14 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายในหมู่บ้าน" [ 16 มี.ค. 2558 ]199
15 การประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำคอหงษ์ พ.ศ. 2558 [ 8 ม.ค. 2558 ]180
16 ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแกร่ง" [ 5 ม.ค. 2558 ]209