องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวสำนักงานปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของข้าราชการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 10 พ.ค. 2562 ]58
2 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]54
3 ช่องทางการจัดการการร้องเรียน [ 2 พ.ย. 2561 ]57
4 สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]64
5 คู่มือการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 2 ต.ค. 2561 ]45
6 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]59
7 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]50
8 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า(โรคไข้ออกผื่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]180
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 10 พ.ย. 2560 ]55
10 ประกาศ 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 10 พ.ย. 2560 ]58
11 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ก.ย. 2560 ]61
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 19 พ.ค. 2560 ]47
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]224
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 2 -5 ตุลาคม 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]202
15 ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2558 ]503
16 ประชาสัมพันธ์ " โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" [ 14 ก.ย. 2558 ]266
17 ประชาสัมพันธ์ "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสูง (เบาหวาน - ความดัน)" [ 21 ส.ค. 2558 ]260
18 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูกาลระบาด ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]151
19 ประชาสัมพันธ์ "โครงการคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 26 มิถุนายน 2558 [ 25 มิ.ย. 2558 ]604
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 23 มิ.ย. 2558 ]168
 
หน้า 1|2