องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวสำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของข้าราชการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 10 พ.ค. 2562 ]195
2 ร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน [ 18 มี.ค. 2562 ]184
3 การประชุมให้ความรู้เรื่องการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต [ 8 ม.ค. 2562 ]191
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]192
5 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]190
6 ช่องทางการจัดการการร้องเรียน [ 2 พ.ย. 2561 ]188
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 1 พ.ย. 2561 ]185
8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 พ.ย. 2561 ]192
9 สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]182
10 คู่มือการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 2 ต.ค. 2561 ]189
11 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]189
12 รายงานการผฏิบัติราชการประจำปี 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]188
13 เจตต์จำนงค์ผู้บริหาร [ 10 ม.ค. 2561 ]176
14 ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]188
15 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า(โรคไข้ออกผื่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]183
16 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 10 พ.ย. 2560 ]183
17 ประกาศ 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 10 พ.ย. 2560 ]189
18 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ก.ย. 2560 ]182
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 19 พ.ค. 2560 ]179
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]201
 
หน้า 1|2