องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวกองช่าง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึงบ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ต.ค. 2566 ]35
2 [Update!!!!] การดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ส.ค. 2566 ]32
3 [Update!!!!] รายงานความคืบหน้า การดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ส.ค. 2566 ]53
4 [Update!!!!] การดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ส.ค. 2566 ]46
5 Update การดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ส.ค. 2566 ]44
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างอำเภอ สายจากสระน้ำกลางหมู่บ้าน ถึงเขตบ้านหลุมปูน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.ค. 2566 ]48
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองติดศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ถึง คลองลำคอหงษ์ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.ค. 2566 ]48
8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองงูเหลือม จากลาดยางถึงนานายชื่น รอดกลาง บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.ค. 2566 ]50
9 รูปภาพโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางเข้าหมู่บ้านสะพาน ? อาคารศูนย์ ศสมช. ม.2 บ้านสะพาน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 6 ก.ค. 2558 ]219