องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 เม.ย. 2564 ]227
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 9 เม.ย. 2564 ]233
3 แผ่นพับวินัยราชการ [ 5 เม.ย. 2564 ]222
4 รับทราบแนวปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม [ 5 เม.ย. 2564 ]224
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนคุณธรรม [ 5 เม.ย. 2564 ]261
6 รับทราบแนวปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม [ 13 ม.ค. 2564 ]231
7 แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ม.ค. 2564 ]213
8 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้าง อปท. [ 5 ม.ค. 2564 ]223
9 แผ่นพับการดำเนินการทางวินัย [ 14 ธ.ค. 2563 ]220
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]211
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 28 ต.ค. 2563 ]219
12 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]214
13 บันทึกข้อความ [ 9 เม.ย. 2563 ]209
14 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของทางราชการ ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]213
15 แนวปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]212
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 26 ธ.ค. 2562 ]219
17 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม [ 28 พ.ย. 2562 ]217
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]216
19 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]223
20 แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]220
 
หน้า 1|2