องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบสระน้ำสาธารณะวัดดอนผวา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 พ.ค. 2562 ]93
2 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมัน กระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ [ 28 มี.ค. 2562 ]105
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 14 มี.ค. 2562 ]127
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-02 สายบ้านดอนผวา - บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 [ 12 มี.ค. 2562 ]118
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สนง [ 27 ก.พ. 2562 ]124
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคง สุ่มมาตร ณ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]125
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านนายเด็จ มุ่งเครือกลาง ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราช [ 30 ม.ค. 2562 ]125
8 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ระบบกระจายน้ำบ้านสะพาน ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ม.ค. 2562 ]131
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 17 ม.ค. 2562 ]164
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 สายลำห้วยตลาดใหญ่-เหมืองส่งน้ำ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2561 ]163
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 สายบ้านดอน-บ้านดอนมันกระซาก [ 3 ต.ค. 2561 ]48
12 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกพืชผักสมุนไพร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]198
13 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำทางข้ามคลองลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ย. 2561 ]189
14 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ [ 7 ส.ค. 2561 ]170
15 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ [ 7 ส.ค. 2561 ]178
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองไทร บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]189
17 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าข้าม – หนองสะแก หมู่ที่5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]166
18 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนน คสล.เดิม-บ้านนายประกอบ เคยพุทรา หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]229
19 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายสามแยกบ้านนายเนียม มุ่งภู่กลาง – ทางแยกมะรุม หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]178
20 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้าน-นานางอนงค์ นาคา บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]187
 
หน้า 1|2|3|4|5|6