องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเรียบคลองบ้านโนนบ่อ – บ้านโนนพรม บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 พ.ค. 2562 ]69
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายจากหน้าวัดบ้านสะพาน – โรงเรียนบ้านสะพาน ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 มี.ค. 2562 ]100
3 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมัน กระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคอหงษ์ [ 28 มี.ค. 2562 ]82
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2562 ]100
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๖-๐๖ สายบ้านดอนผวา - บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 17 ม.ค. 2562 ]133
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-02 สายบ้านดอนผวา – บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2562 ]112
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 สายลำห้วยตลาดใหญ่-เหมืองส่งน้ำ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ย. 2561 ]140
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ [ 12 ต.ค. 2561 ]151
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 สายบ้านดอน-สีฟัน [ 3 ต.ค. 2561 ]27
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้ง ระบบประปาหมู่บ้านสะพาน หมูที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.ย. 2561 ]198
11 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ [ 7 ส.ค. 2561 ]145
12 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองไทร บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]162
13 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าข้าม – หนองสะแก หมู่ที่5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2561 ]146
14 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายสามแยกบ้านนายเนียม มุ่งภู่กลาง – ทางแยกมะรุม หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]157
15 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 สายสี่แยกกลางบ้าน –ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]146
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้านโนนสะพาน – บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]113
17 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้าน-นานางอนงค์ นาคา บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]161
18 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายทวี – บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]155
19 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางพิสมัย เสริมใหม่-บ้านนางพวง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]172
20 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางจวง – บ้านนางทองด้วง หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตําบลลําคอหงษ์ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 28 มี.ค. 2561 ]149
 
หน้า 1|2|3|4|5|6