องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายจากศาลตาปู่-เหมืองชำแหละหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด [ 31 พ.ค. 2564 ]2
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย นิ่มกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม [ 27 พ.ค. 2564 ]6
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก – ถนนลาดยางบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด [ 27 พ.ค. 2564 ]6
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านนายยงค์ – แยกโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน [ 27 พ.ค. 2564 ]6
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านายรณชัย – วัดน้อย หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร [ 27 พ.ค. 2564 ]6
6 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนบ่อ – บ้านโนนพรม หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ [ 17 พ.ค. 2564 ]6
7 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 3 [ 17 พ.ค. 2564 ]6
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเหมืองโคกประดู่ – หนองตู้ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน [ 17 พ.ค. 2564 ]6
9 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตุ๊ แคว้นอินทร์ – บ้านนางสำเรียง ลายกลาง หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน [ 17 พ.ค. 2564 ]6
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกบ้านนายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง – เหมืองเขตติดต่อ ต.พะงาด หมู่ที่ 12 [ 17 พ.ค. 2564 ]6
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางซิว – นายจรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน [ 17 พ.ค. 2564 ]7
12 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]8
13 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ฯ [ 21 ม.ค. 2564 ]8
14 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) [ 19 ม.ค. 2564 ]7
15 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ต.ค. 2563 ]9
16 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ต.ค. 2563 ]7
17 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ย. 2563 ]8
18 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9  ตำบลลำคอหงษ์  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2563 ]7
19 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6  ตำบลลำคอหงษ์  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2563 ]7
20 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9