องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมอบอำนาจและรักษาราชการแทน [ 15 เม.ย. 2564 ]1
2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 14 ม.ค. 2564 ]5
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 13 ม.ค. 2564 ]4
4 การวางแผนกำลังคน [ 7 ม.ค. 2564 ]5
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2564 ]5
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2564 ]6
7 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 20 ธ.ค. 2562 ]8
8 ประกาศขาดลามาสาย [ 19 ธ.ค. 2562 ]5
9 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและพัฒนา [ 3 ธ.ค. 2562 ]6
10 แผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ. 2561 -2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]5
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 ต.ค. 2562 ]6