องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน อบต. [ 6 ม.ค. 2564 ]244
2 รายงานหน่วยตรวจสอบ(อำเภอ) [ 5 ม.ค. 2564 ]217
3 รายงานผลและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน [ 5 ม.ค. 2564 ]224
4 รายงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]212
5 คำสั่งแบ่งงานแต่ละกอง [ 5 ม.ค. 2564 ]223
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน แต่ละกอง [ 5 ม.ค. 2564 ]195
7 แบบ ปค.6 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]195
8 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]208
9 แบบ ปค.5 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]183
10 แบบ ปค.4 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]191
11 แบบ ปค.1 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]185
12 รายงานผลควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]179
13 สรุปการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2561 ]185
14 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ต.ค. 2560 ]176