องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]5
2 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]1
3 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]184
4 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 1 ธ.ค. 2565 ]146
5 ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการ รับ ทำการเก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]408
6 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]4
7 ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 28 พ.ย. 2565 ]99
8 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]194
9 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 5 ปี [ 18 พ.ย. 2565 ]28
10 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]134
11 การขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 12 ก.ย. 2565 ]118
12 วันสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายน [ 1 ก.ย. 2565 ]86
13 วันช้างโลก 12 สิงหาคม 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]73
14 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมีพิษขยะอันตราย ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด [ 11 ส.ค. 2565 ]192
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 28 มิ.ย. 2565 ]121
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]134
17 ประชาสัมพันธ์ วันสิ่งแวดล้อมโลก ( World Environment Day ) [ 2 มิ.ย. 2565 ]109
18 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2565 ]180
19 ประชาสัมพันธ์วันไข้เลือดออกอาเซียน [ 31 พ.ค. 2565 ]279
20 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) [ 5 พ.ค. 2565 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13