องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ขอเชิญร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลลำคอหงษ์ [ 7 ม.ค. 2559 ]159
202 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 [ 9 พ.ย. 2558 ]159
203 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2559 [ 9 พ.ย. 2558 ]165
204 การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2558 ]176
205 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ต.ค. 2558 ]165
206 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ก.ย. 2558 ]411
207 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2558 ]231
208 โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ [ 14 ก.ย. 2558 ]165
209 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสูง (เบาหวาน - ความดัน) [ 21 ส.ค. 2558 ]230
210 ประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดน้ำ [ 20 ส.ค. 2558 ]158
211 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]165
212 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี [ 3 ส.ค. 2558 ]157
213 โครงการลำคอหงษ์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]166
214 โครงการเพื่อนนวดเพื่อนคลายเส้นเน้นสุขภาพ [ 24 ก.ค. 2558 ]173
215 โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 20 ก.ค. 2558 ]216
216 โครงการ "ธงฟ้าเคลื่อนที่ชุมชน" วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 [ 8 ก.ค. 2558 ]162
217 โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูกาลระบาด ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]148
218 จดหมายข่าวเดือน มิถุนายน 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]159
219 "โครงการคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 26 มิถุนายน 2558 [ 25 มิ.ย. 2558 ]209
220 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 12 มิ.ย. 2558 ]164
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13