องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 3 ก.พ. 2559 ]167
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]166
203 โครงการการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]181
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]166
205 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 11 ม.ค. 2559 ]156
206 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 10 ม.ค. 2559 ]172
207 ขอเชิญร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลลำคอหงษ์ [ 7 ม.ค. 2559 ]164
208 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 [ 9 พ.ย. 2558 ]164
209 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2559 [ 9 พ.ย. 2558 ]172
210 การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2558 ]183
211 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ต.ค. 2558 ]171
212 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ก.ย. 2558 ]420
213 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2558 ]247
214 โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ [ 14 ก.ย. 2558 ]171
215 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสูง (เบาหวาน - ความดัน) [ 21 ส.ค. 2558 ]244
216 ประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดน้ำ [ 20 ส.ค. 2558 ]164
217 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]173
218 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี [ 3 ส.ค. 2558 ]163
219 โครงการลำคอหงษ์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]172
220 โครงการเพื่อนนวดเพื่อนคลายเส้นเน้นสุขภาพ [ 24 ก.ค. 2558 ]180
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13