องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]181
202 พิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณสามแยกวัดดอนผวา [ 29 ธ.ค. 2559 ]213
203 พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ ที่พึ่ง ตำบลลำคอหงษ์ [ 15 ธ.ค. 2559 ]223
204 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมกันจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัย ณ วัดดอนผวา [ 1 ธ.ค. 2559 ]197
205 โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุมคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]218
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 21 พ.ย. 2559 ]191
207 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]198
208 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2559 ]206
209 ลงตรวจสอบพื้นที่กลุ่ม เลี้ยงปลาดุก โครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 15 พ.ย. 2559 ]217
210 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]196
211 ประชุมประสานแผนพัฒนาระดับท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับอำเภอโนนสูง [ 11 พ.ย. 2559 ]191
212 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล(พ.ศ.2561-2564) [ 8 พ.ย. 2559 ]191
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]185
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]185
215 พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสะพาน [ 28 ต.ค. 2559 ]206
216 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคอหงษ์ [ 20 ต.ค. 2559 ]273
217 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2559 ]194
218 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ุ59 [ 1 ก.ย. 2559 ]187
219 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันปีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 [ 30 ส.ค. 2559 ]189
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 2 ส.ค. 2559 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14