องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]139
22 ประชาสัมพันธ์ วันสิ่งแวดล้อมโลก ( World Environment Day ) [ 2 มิ.ย. 2565 ]120
23 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2565 ]187
24 ประชาสัมพันธ์วันไข้เลือดออกอาเซียน [ 31 พ.ค. 2565 ]286
25 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) [ 5 พ.ค. 2565 ]99
26 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น) [ 2 พ.ค. 2565 ]160
27 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้ิงกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 4 เม.ย. 2565 ]227
28 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโนนสูงร่วมงานบวงสรวงท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอโนนสูงและการรำบวงสรวง ประจำปี 2565 [ 27 มี.ค. 2565 ]116
29 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]182
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 28 ม.ค. 2565 ]245
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝั่นละอองขนาดเล็ก (P.M2.5) [ 28 ม.ค. 2565 ]220
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด [ 28 ม.ค. 2565 ]246
33 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]185
34 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 5 ปี [ 22 ธ.ค. 2564 ]246
35 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]173
36 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพื่อใช้ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]194
37 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ., ส.ถ. 4/5) [ 22 ต.ค. 2564 ]437
38 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ [ 22 ต.ค. 2564 ]1164
39 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]318
40 เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 8 ต.ค. 2564 ]252
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13