องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้ิงกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 4 เม.ย. 2565 ]222
22 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโนนสูงร่วมงานบวงสรวงท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอโนนสูงและการรำบวงสรวง ประจำปี 2565 [ 27 มี.ค. 2565 ]108
23 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]165
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 28 ม.ค. 2565 ]239
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝั่นละอองขนาดเล็ก (P.M2.5) [ 28 ม.ค. 2565 ]212
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด [ 28 ม.ค. 2565 ]241
27 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]178
28 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 5 ปี [ 22 ธ.ค. 2564 ]219
29 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]171
30 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพื่อใช้ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]191
31 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ., ส.ถ. 4/5) [ 22 ต.ค. 2564 ]421
32 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ [ 22 ต.ค. 2564 ]1148
33 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]311
34 เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 8 ต.ค. 2564 ]247
35 เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 8 ต.ค. 2564 ]255
36 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( ส.ถ. , ผ.ถ. 1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]267
37 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 6 ต.ค. 2564 ]268
38 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 4 ต.ค. 2564 ]172
39 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]194
40 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]149
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13