องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
22 ขอเรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]5
24 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]12
25 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]9
26 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]52
27 ขอเชิญชิม ชม ช็อป สินค้าชุมชนคนลำคอหงษ์ ในงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]19
28 ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]22
29 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]19
30 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]35
31 ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]8
32 ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 3 ต.ค. 2566 ]22
33 ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ( ฉบับที่ 2 ) [ 3 ต.ค. 2566 ]25
34 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]9
35 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]96
36 ขอเรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]16
37 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]11
38 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]8
39 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]9
40 ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]92
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16