องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอยกเลิกการจัดงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ณ วัดสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ [ 9 เม.ย. 2564 ]230
62 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 เม.ย. 2564 ]231
63 ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เส้นทางจราจร ทางหลวง หมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอนโนนสูง - ขามสะแกแสง [ 16 มี.ค. 2564 ]270
64 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับบริการหรือผู้เข้ามาติดต่อราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]200
65 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับบุคลากรในหน่วยงานอบต.ลำคอหงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]181
66 ประชาสัมพันธ์ตารางลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะ พื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]179
67 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งจุดบริการพิเศษ ลงทะเบียน โครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน [ 15 ก.พ. 2564 ]181
68 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]111
69 รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]109
70 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]139
71 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]167
72 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]165
73 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]160
74 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste) ปี 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]318
75 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]152
76 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]179
77 กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาพัฒนคติ ฯ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]154
78 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]158
79 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]162
80 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]154
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13