องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งจุดบริการพิเศษ ลงทะเบียน โครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน [ 15 ก.พ. 2564 ]171
62 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]106
63 รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]103
64 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]132
65 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]159
66 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]159
67 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]155
68 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste) ปี 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]312
69 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]148
70 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]172
71 กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาพัฒนคติ ฯ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]148
72 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]152
73 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]157
74 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]148
75 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 World Rabies Day 2020 [ 14 ก.ย. 2563 ]125
76 การดำเนินการตามมาตรการการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2563 ]166
77 กิจกรรมการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงสุจริต ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]155
78 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]155
79 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]148
80 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]155
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13