องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]174
122 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 [ 3 ม.ค. 2562 ]167
123 ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]230
124 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)ในเขต แอบต.ลำคอหงษ์ [ 13 พ.ย. 2561 ]224
125 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]217
126 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]179
127 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]189
128 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2561 ]162
129 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับเบี้ยยังชีพผู้าสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]186
130 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]161
131 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2561 ]220
132 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]158
133 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 [ 23 ก.ค. 2561 ]171
134 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER [ 11 มิ.ย. 2561 ]179
135 การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนราษฏร กรณีควันจากการเผาถ่านรบกวนประชาชน [ 2 ก.พ. 2561 ]172
136 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลำคอหงษ์ ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมทำความดีเพื่อบ้านเรา [ 9 ม.ค. 2561 ]192
137 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลำคอหงษ์ ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมทำความดีเพื่อบ้านเรา [ 9 ม.ค. 2561 ]213
138 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงานร่วมดำเนินการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย [ 10 พ.ย. 2560 ]687
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]167
140 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลำคอหงษ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]188
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13