องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]175
122 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2561 ]156
123 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับเบี้ยยังชีพผู้าสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]174
124 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]157
125 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2561 ]210
126 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]150
127 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 [ 23 ก.ค. 2561 ]166
128 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER [ 11 มิ.ย. 2561 ]172
129 การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนราษฏร กรณีควันจากการเผาถ่านรบกวนประชาชน [ 2 ก.พ. 2561 ]165
130 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลำคอหงษ์ ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมทำความดีเพื่อบ้านเรา [ 9 ม.ค. 2561 ]180
131 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลำคอหงษ์ ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมทำความดีเพื่อบ้านเรา [ 9 ม.ค. 2561 ]198
132 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงานร่วมดำเนินการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย [ 10 พ.ย. 2560 ]602
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]160
134 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลำคอหงษ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]180
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของกิจการประปา ปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]161
136 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]163
137 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ต.ค. 2560 ]168
138 ขอเชิญร่วมงาน "พิธีหล่อเทียนพรรษา และสมโภชน์เทียนจำนำพรรษา ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประปี 2560 [ 29 มิ.ย. 2560 ]179
139 ปฏิบัติการเชิงรุกกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ รพ.สต.สะพาน และ อสม. ตำบลลำคอหงษ์ [ 19 มิ.ย. 2560 ]169
140 ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลลำคอหงษ์ [ 31 พ.ค. 2560 ]165
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13