องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]209
122 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]156
123 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายจากศาลตาปู่-เหมืองชำแหละหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด [ 31 พ.ค. 2564 ]247
124 วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ชวนนักสูบ รัก(ษา)ปอด เพิ่มทางรอดจาก โควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]108
125 กฎหมายต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 28 พ.ค. 2564 ]191
126 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาด ไปยัง ผู้รับผิดชอบ-ผู้ค้า-ผู้ซื้อ ในตลาดทุกแห่ง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงนี้ [ 7 พ.ค. 2564 ]244
127 ขอยกเลิกการจัดงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ณ วัดสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ [ 9 เม.ย. 2564 ]258
128 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 เม.ย. 2564 ]261
129 ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เส้นทางจราจร ทางหลวง หมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอนโนนสูง - ขามสะแกแสง [ 16 มี.ค. 2564 ]395
130 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับบริการหรือผู้เข้ามาติดต่อราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]233
131 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับบุคลากรในหน่วยงานอบต.ลำคอหงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]209
132 ประชาสัมพันธ์ตารางลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะ พื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]215
133 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งจุดบริการพิเศษ ลงทะเบียน โครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน [ 15 ก.พ. 2564 ]214
134 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]142
135 รับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]140
136 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]169
137 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]202
138 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]193
139 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]192
140 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste) ปี 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]349
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16