องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสะพาน [ 28 ต.ค. 2559 ]177
182 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคอหงษ์ [ 20 ต.ค. 2559 ]226
183 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2559 ]170
184 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ุ59 [ 1 ก.ย. 2559 ]160
185 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันปีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 [ 30 ส.ค. 2559 ]162
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 2 ส.ค. 2559 ]161
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]163
188 จำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก [ 1 ก.ค. 2559 ]163
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 13 มิ.ย. 2559 ]161
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]157
191 จำหน่ายสินค้า "ผลิคภัณฑ์ไม้กวาด.....ฝีมือชาวบ้านตำบลลำคอหงษ์ ราคาถูก" [ 10 พ.ค. 2559 ]158
192 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 20 เม.ย. 2559 ]166
193 28 มีนาคม 2559 ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]180
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 28 มี.ค. 2559 ]158
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 3 ก.พ. 2559 ]164
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]162
197 โครงการการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]178
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]161
199 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 11 ม.ค. 2559 ]151
200 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 10 ม.ค. 2559 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13