องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ลงตรวจสอบพื้นที่กลุ่ม เลี้ยงปลาดุก โครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 15 พ.ย. 2559 ]190
182 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]167
183 ประชุมประสานแผนพัฒนาระดับท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับอำเภอโนนสูง [ 11 พ.ย. 2559 ]162
184 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล(พ.ศ.2561-2564) [ 8 พ.ย. 2559 ]163
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]164
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]162
187 พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ๑๕ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสะพาน [ 28 ต.ค. 2559 ]182
188 พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคอหงษ์ [ 20 ต.ค. 2559 ]242
189 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2559 ]174
190 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ุ59 [ 1 ก.ย. 2559 ]164
191 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันปีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 [ 30 ส.ค. 2559 ]165
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 2 ส.ค. 2559 ]165
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]170
194 จำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก [ 1 ก.ค. 2559 ]169
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 13 มิ.ย. 2559 ]166
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]162
197 จำหน่ายสินค้า "ผลิคภัณฑ์ไม้กวาด.....ฝีมือชาวบ้านตำบลลำคอหงษ์ ราคาถูก" [ 10 พ.ค. 2559 ]163
198 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 20 เม.ย. 2559 ]170
199 28 มีนาคม 2559 ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]186
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 28 มี.ค. 2559 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13