องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 20 ก.ค. 2558 ]236
222 โครงการ "ธงฟ้าเคลื่อนที่ชุมชน" วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 [ 8 ก.ค. 2558 ]169
223 โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูกาลระบาด ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]158
224 จดหมายข่าวเดือน มิถุนายน 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]164
225 "โครงการคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" วันที่ 26 มิถุนายน 2558 [ 25 มิ.ย. 2558 ]243
226 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 12 มิ.ย. 2558 ]170
227 ประชาสัมพันธ์ "โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ รพ.สต.สะพาน ประจำปี 2558" [ 4 มิ.ย. 2558 ]171
228 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง (Water , Sanitation and Hygiene promotion : WatSan) โดยสภากาชาดไทย [ 10 พ.ค. 2558 ]192
229 ประชาสัมพันธ์ "โครงการชุมชนปลอดขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2558" [ 25 เม.ย. 2558 ]167
230 ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ" ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 เม.ย. 2558 ]163
231 โครงการนวัตกรรมสร้างสุขภาพด้วยศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน [ 9 เม.ย. 2558 ]165
232 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใสร่าวกายแข็งแรง [ 6 เม.ย. 2558 ]211
233 ขอเชิญร่วมงานการจัดงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]155
234 โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายในหมู่บ้าน [ 16 มี.ค. 2558 ]187
235 ทดสอบข่าวส่วนโยธา [ 23 ม.ค. 2558 ]171
236 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแกร่ง [ 8 ม.ค. 2558 ]190
237 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน [ 6 ม.ค. 2558 ]164
238 ขอเชิญเที่ยวงาน "โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2558" [ 24 ต.ค. 2557 ]192
239 ขอเชิญร่วมงาน "โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]167
240 ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ค. 2557 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13