องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประชาสัมพันธ์ "โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ รพ.สต.สะพาน ประจำปี 2558" [ 4 มิ.ย. 2558 ]163
222 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง (Water , Sanitation and Hygiene promotion : WatSan) โดยสภากาชาดไทย [ 10 พ.ค. 2558 ]178
223 ประชาสัมพันธ์ "โครงการชุมชนปลอดขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2558" [ 25 เม.ย. 2558 ]161
224 ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ" ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 [ 18 เม.ย. 2558 ]157
225 โครงการนวัตกรรมสร้างสุขภาพด้วยศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน [ 9 เม.ย. 2558 ]159
226 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใสร่าวกายแข็งแรง [ 6 เม.ย. 2558 ]203
227 ขอเชิญร่วมงานการจัดงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]151
228 โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายในหมู่บ้าน [ 16 มี.ค. 2558 ]172
229 ทดสอบข่าวส่วนโยธา [ 23 ม.ค. 2558 ]164
230 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแกร่ง [ 8 ม.ค. 2558 ]181
231 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน [ 6 ม.ค. 2558 ]157
232 ขอเชิญเที่ยวงาน "โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2558" [ 24 ต.ค. 2557 ]180
233 ขอเชิญร่วมงาน "โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 1 ส.ค. 2557 ]160
234 ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ค. 2557 ]159
235 ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 21 พ.ค. 2557 ]166
236 ผลิตภัณฑ์ปลาร้า ของกลุ่มปลาร้า บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 24 เม.ย. 2557 ]161
237 เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]159
238 เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 26 ธ.ค. 2556 ]158
239 กลุ่มดอกไม้จันทน์ ต.ลำคอหงษ์ [ 11 ธ.ค. 2556 ]157
240 ประกาศเรื่อง กำหนด เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 17 ต.ค. 2556 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13