องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 8 ต.ค. 2564 ]261
42 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( ส.ถ. , ผ.ถ. 1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]274
43 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 6 ต.ค. 2564 ]274
44 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 4 ต.ค. 2564 ]175
45 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]198
46 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]151
47 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]226
48 ประชาสัมพันธ์ประกาศการขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลลำคอหงษ์ [ 17 ก.ย. 2564 ]198
49 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]224
50 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]105
51 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 30 ก.ค. 2564 ]244
52 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ก.ค. 2564 ]148
53 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]123
54 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]115
55 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]179
56 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]128
57 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายจากศาลตาปู่-เหมืองชำแหละหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด [ 31 พ.ค. 2564 ]211
58 วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ชวนนักสูบ รัก(ษา)ปอด เพิ่มทางรอดจาก โควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]62
59 กฎหมายต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 28 พ.ค. 2564 ]162
60 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาด ไปยัง ผู้รับผิดชอบ-ผู้ค้า-ผู้ซื้อ ในตลาดทุกแห่ง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงนี้ [ 7 พ.ค. 2564 ]211
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13