องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้ิงกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 4 เม.ย. 2565 ]245
42 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโนนสูงร่วมงานบวงสรวงท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอโนนสูงและการรำบวงสรวง ประจำปี 2565 [ 27 มี.ค. 2565 ]134
43 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]206
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 28 ม.ค. 2565 ]258
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝั่นละอองขนาดเล็ก (P.M2.5) [ 28 ม.ค. 2565 ]232
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด [ 28 ม.ค. 2565 ]260
47 ประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]148
48 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]198
49 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]60
50 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ม.ค. 2565 ]67
51 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 5 ปี [ 22 ธ.ค. 2564 ]286
52 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]187
53 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพื่อใช้ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]208
54 ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 1 พ.ย. 2564 ]104
55 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ., ส.ถ. 4/5) [ 22 ต.ค. 2564 ]458
56 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเ [ 22 ต.ค. 2564 ]1186
57 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]330
58 เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 8 ต.ค. 2564 ]265
59 เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 8 ต.ค. 2564 ]275
60 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( ส.ถ. , ผ.ถ. 1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]288
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14