องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]222
42 ประชาสัมพันธ์ประกาศการขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลลำคอหงษ์ [ 17 ก.ย. 2564 ]193
43 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]223
44 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]104
45 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 30 ก.ค. 2564 ]241
46 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ก.ค. 2564 ]147
47 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]122
48 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]114
49 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]177
50 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]127
51 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายจากศาลตาปู่-เหมืองชำแหละหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด [ 31 พ.ค. 2564 ]207
52 วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ชวนนักสูบ รัก(ษา)ปอด เพิ่มทางรอดจาก โควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]59
53 กฎหมายต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 28 พ.ค. 2564 ]159
54 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาด ไปยัง ผู้รับผิดชอบ-ผู้ค้า-ผู้ซื้อ ในตลาดทุกแห่ง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงนี้ [ 7 พ.ค. 2564 ]204
55 ขอยกเลิกการจัดงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ณ วัดสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ [ 9 เม.ย. 2564 ]223
56 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 เม.ย. 2564 ]231
57 ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เส้นทางจราจร ทางหลวง หมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอนโนนสูง - ขามสะแกแสง [ 16 มี.ค. 2564 ]259
58 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับบริการหรือผู้เข้ามาติดต่อราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]193
59 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับบุคลากรในหน่วยงานอบต.ลำคอหงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]175
60 ประชาสัมพันธ์ตารางลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะ พื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]168
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13