องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 พ.ค. 2560 ]170
142 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 คน 10 เรื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 26 พ.ค. 2560 ]176
143 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 13 พ.ค. 2560 ]173
144 ประชุมผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 11 พ.ค. 2560 ]162
145 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นายอุทัย สมสุข ผอ.รพ.สต.สะพาน เพื่อเป็นการดำเนินการโครงการรณรงค์กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 พ.ค. 2560 ]194
146 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]160
147 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการดูแลสุขาภิบาลและเฝ้าระวังโรคระบาดแก่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]194
148 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 [ 13 เม.ย. 2560 ]177
149 พิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]159
150 ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]157
151 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระถินเชื่อมต่อบ้านโนนลาว [ 3 เม.ย. 2560 ]198
152 ประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยการจราจรกับ อาสาสมัคร อปพร.ตำบลลำคอหงษ์ [ 1 เม.ย. 2560 ]158
153 ประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานอนุลักษณ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 [ 1 เม.ย. 2560 ]152
154 พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 31 มี.ค. 2560 ]159
155 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]202
156 โครงการแข่งขันฟุตบอล7คน "ลำคอหงษ์คัพ 60" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนผวา ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา [ 19 มี.ค. 2560 ]183
157 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม [ 18 มี.ค. 2560 ]137
158 โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]159
159 ผลิตภัณฑ์ปลาร้า ของกลุ่มปลาร้า บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 [ 2 มี.ค. 2560 ]173
160 ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12. [ 2 มี.ค. 2560 ]203
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13