องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2562 ]187
142 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]188
143 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานแสดงผล ไตรมาส 1 [ 16 ม.ค. 2562 ]197
144 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]200
145 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 [ 3 ม.ค. 2562 ]186
146 ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]251
147 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)ในเขต แอบต.ลำคอหงษ์ [ 13 พ.ย. 2561 ]244
148 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]240
149 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]198
150 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]221
151 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2561 ]182
152 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับเบี้ยยังชีพผู้าสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]209
153 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]182
154 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2561 ]252
155 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]180
156 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 [ 23 ก.ค. 2561 ]190
157 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER [ 11 มิ.ย. 2561 ]203
158 การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนราษฏร กรณีควันจากการเผาถ่านรบกวนประชาชน [ 2 ก.พ. 2561 ]194
159 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลำคอหงษ์ ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมทำความดีเพื่อบ้านเรา [ 9 ม.ค. 2561 ]216
160 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลำคอหงษ์ ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมทำความดีเพื่อบ้านเรา [ 9 ม.ค. 2561 ]249
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14