องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช [ 21 ก.พ. 2560 ]176
162 โครงการ อบต.ลำคอหงษ์พบประชาชน ประจำปี 2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]159
163 โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคอหงษ์ ครั้งที่ 3 [ 17 ก.พ. 2560 ]165
164 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2560 ]161
165 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองเครือชุด [ 20 ม.ค. 2560 ]185
166 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]153
167 ครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]150
168 พิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณสามแยกวัดดอนผวา [ 29 ธ.ค. 2559 ]174
169 พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ ที่พึ่ง ตำบลลำคอหงษ์ [ 15 ธ.ค. 2559 ]189
170 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมกันจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัย ณ วัดดอนผวา [ 1 ธ.ค. 2559 ]163
171 โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ควบคุมคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]177
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 21 พ.ย. 2559 ]162
173 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]165
174 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2559 ]175
175 ลงตรวจสอบพื้นที่กลุ่ม เลี้ยงปลาดุก โครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 15 พ.ย. 2559 ]183
176 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]161
177 ประชุมประสานแผนพัฒนาระดับท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับอำเภอโนนสูง [ 11 พ.ย. 2559 ]157
178 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล(พ.ศ.2561-2564) [ 8 พ.ย. 2559 ]157
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]159
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13