องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนสร้งสรรค์ สร้างสุข ผู้สูงวัย ตำบลลำคอหงษ์ ปี2562


วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลลำคอหงษ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่งนตำบลลำคอหงษ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25