องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการมหัศจรรย์1000วันแรกแห่งชีวิต


วันที่ 25 เมษายน 2562 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตเด็กลำคอหงษ์สมบูรณ์แข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายอุทัย สมสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลโนนสูงในการให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25