องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผู้นำด้านสุขภาพ ตำบลลำคอหงษ์สุขภาพดียุค 4.0 (Health Leader)


โครงการส่งเสริมผู้นำด้านสุขภาพ ตำบลลำคอหงษ์สุขภาพดียุค 4.0 (Health Leader) โดยจัดอบรมให้ความรู้ในกลุ่ม อสม.ให้สามารถเป็นต้นแบบการมีสุขภาพที่ดีและดูแลคนในชุมชนได้  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25