องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 1,000 วันแรก PLUS ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก 1,000 วันแรก PLUS ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน โดยมีนายอุทัย สมสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25