องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรก PLUS ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00น.นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรก PLUS ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25