องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ปีงบประมาณ 2563


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รพ.สต.สะพาน ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกเทพพยุง มุ่งค้ำกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูและผู้ปกครองทุกท่าน อนึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25