องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลลำคอหงษ์ รุ่นที่ 2/2562


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลลำคอหงษ์ รุ่นที่ 2/2562 จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่  ประจำปี  2562  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25