องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต.ลำคอหงษ์ กล่าวรายงานต่อ นายไพโรจน์ ปานสาคร ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานตามโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ลำคอหงษ์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25