องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการเครือข่ายครู หมอ พ่อแม่ ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลลำคอหงษ์


วันที่ 26 สิงหาคม 2563 รพ.สต.สะพาน ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายครู หมอ พ่อแม่ ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลลำคอหงษ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม โดยวิทยากรจาก สสอ.โนนสูง ให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็ก ครู ในเรื่องการดูแลเด็กให้เป็นเด็ก เก่ง ดี มีความสุข พัฒนาการสมวัยและการส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม อนึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25