องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน โดยมีนายอุทัย สมสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25