องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป


วันที่ 23 เมษายน 2562 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในประชาชนอายุ35ปีขึ้นไป จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-20
2021-03-30
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-05-21
2019-07-03
2019-06-27
2019-06-14
2019-04-25